Preise 2019

Emerging Greeks Award 2019:

Pause – von Tonia Mishiali

Honorable mention:

Son of Sofia – von Elina Psykou